Odstoupení od kupní smlouvy

Právo odstoupení od kupní smlouvy

Od kupní smlouvy máte právo odstoupit v termínu 14 dnů bez udání důvodu. Tento termín odstoupení od kupní smlouvy končí po uplynutí 14 dnů od doby, kdy jste převzali nakoupené zboží, nebo ho převzala třetí osoba, vámi určená, mimo přepravce. Abyste mohli využít tohoto práva odstoupení od kupní smlouvy, je nutné informovat nás o tom mailem na e-mailové adrese shop@thetwiggyshop.cz. Můžete také využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, ale není to podmínka. Abyste dodrželi termín odstoupení od kupní smlouvy, stačí abyste nás o tom informovali ještě před uplynutím termínu odstoupení od kupní smlouvy.

CHTĚLI BYCHOM VÁS UPOZORNIT, ŽE ZÁSILKY ODESLANÉ NA NAŠI ADRESU NA DOBÍRKU, NEPŘEVEZMEME.

Důsledky odstoupení od kupní smlouvy.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jsme od vás obdrželi včetně nákladů na doručení zboží (s výjímkou dodatečných výdajů vzniklých v souvislosti s jiným vybraným a dražším způsobem doručení než sami nabízíme) a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi informaci o odstoupení od kupní smlouvy. Vrácení platby provedeme stejným způsobem, jakým byla provedena prvotní úhrada objednávky zboží, pokud si vysloveně nebudete přát jiný způsob. V každém případě náklady na vrácení platby poneseme my sami.

Pokud jste obdrželi zboží na základě kupní smlouvy,

a) prosíme o odeslání doporučeně na adresu: 2care s.r.o., Komenského 1543, 512 51 Lomnice nad Popelkou, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od kupní smlouvy. Termín bude dodržen v případě, pokud vrátíte zboží před uplynutím termínu 15 dnů,

b) budete nuceni uhradit náklady na vrácení zboží,

c) nesete odpovědnost jen za snížení hodnoty zboží v důsledku užívání nesprávným způsobem

 

Vzor formuláře odstoupení od kupní smlouvy. (formulář je třeba vyplnit a odeslat pouze v případě odstoupení od kupní smlouvy) - adresát:

2care s.r.o., Komenského 1543, 512 51 Lomnice nad Popelkou

- já/my(*) informuji/informujeme(*) o mém/našem odstoupení od kupní smlouvy uvedeného zboží(*), smlouvy o dodání uvedeného zboží(*), smlouvy o dílo na výrobu uvedeného zboží(*)/ o poskytnutí uvedené služby(*)

- datum uzavření smlouvy(*)/ odběru(*)

- jméno a příjmení kupujícího(-jících)

- adresa kupujícího(-jících)

- podpis kupujícího(-jících) (jen pokud je formulář odesílán v papírové formě)

- datum

* nehodící se škrtněte

 

Právo odstoupit od smlouvy není možné pouze v případě:

- smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- smlouvy o dodávce zboží, které było upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, který zákazník otevřel

- smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- smlouvy, kdy předmětem je produkt, který se po doručení stává vzhledem k jeho charakteru nedílnou součástí jiných produktů,

- smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,